Trekproeven

De staalsoorten die voor de fabricage van hijsgereedschappen de afgelopen eeuw gebruikt werden, zijn sterk veranderd. Tegenwoordig worden voor de fabricage veelal hoogwaardig gelegeerde staalsoorten gebruikt. Er zijn echter een aantal oorzaken te noemen, waardoor deze zodanig in betrouwbaarheid teruglopen dat verder gebruik niet langer verantwoord is.

Deze oorzaken kunnen het volgende zijn:

  • Vervorming
  • Slijtage
  • Corrosie
  • Beschadiging
  • Chemische aantasting
  • Vermoeiing
  • Fabricagegebreken

Er zijn verschillende methoden om deze gebreken te ontdekken. Door middel van een visuele inspectie zijn vervormingen, slijtage, corrosie en beschadigingen goed waar te nemen. Microscheuren zijn met het blote oog niet of minder goed waarneembaar. Hiervoor kan een scheuronderzoek worden uitgevoerd. Maar een visuele beoordeling eventueel aangevuld met metingen en/of scheuronderzoek bieden geen 100% zekerheid over de goede staat van een hijsgereedschap en een veilig voortgezet gebruik.

De trekproef met een gecontroleerde meestal 2-voudige overbelasting biedt een vangnet voor gebreken die visueel niet te traceren zijn. Denk hierbij aan bijv. verzwakkingen die zijn ontstaan door chemische of thermische invloeden. Of verborgen fabricagegebreken. Ervaringen en gegevens uit de praktijk bewijzen de toegevoegde waarde van de trekproef in deze gevallen.

Tevens heeft de trekproef en positief effect op materiaal vermoeiing. Door het verschijnsel “crack closure” (hierbij sluiten de microscheuren die zijn ontstaan door gebruik, na het uitoefenen van een gecontroleerde overbelasting), zal de kwaliteit van het materiaal niet verslechteren, maar wellicht zelfs verbeteren door een verlaagde scheurgroeisnelheid. De trekproef, uitgevoerd met een grotere kracht dan de maximale werklast, krijgt hierdoor een toegevoegde waarde.

Het controleert dus niet alleen de huidige sterkte, maar kan de resterende levensduur van het materiaal ook nog eens verlengen. De trekproef past in een tijdperk van moderne materialen en is absoluut noodzakelijk om de hoge graad van bescherming die wij in Nederland gewend zijn te handhaven.