Valbeveiliging – Height safety

Onze producten

Valbeveiliging

Elk jaar gebeuren er fatale ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden. Een groot percentage van deze arbeidsongevallen houden verband met het werken op hoogtes. Het is daarom enorm belangrijk om gebruik te maken van de beste valbeveiliging. Op deze manier ben je beter beschermd en voorkom of beperk je het letsel bij ongelukken. Vergeet nooit dat een ongelukje soms in een klein hoekje zit.

Europese wetgeving voor industriële veiligheid

Werken op hoogtes is niet zonder risico. Om deze reden ben je als werkgever, volgens de Europese wetgeving voor industriële veiligheid, verplicht om maatregelen te nemen. Op deze manier kunnen werknemers in alle veiligheid op hoogte werken. Het risico op vallen moet nagenoeg worden uitgesloten. Als dit niet mogelijk is, moeten er veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de veiligheid alsnog te waarborgen. Belangrijk is dat collectieve beschermingsmiddelen, zoals leuningen en veiligheidsnetten, altijd de voorkeur hebben boven persoonlijke beschermingsmiddelen.
HTD Height Safety

Welke beschermingsmiddelen worden gebruikt?

In veel gevallen is er geen leuning, hekwerk of veiligheidsnet aanwezig. Er moet daarom een passende oplossing worden gevonden, door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit wordt ook wel mobiele valbeveiliging genoemd. Het is belangrijk dat de soorten beschermingsmiddelen die je kiest, aansluiten bij de uit te voeren werkzaamheden. Deze beschermingsmiddelen mogen alleen worden uitgekozen door goed geïnstrueerd personeel.

Uiteraard kunnen wij jou helpen met behulp van onze jarenlange kennis en knowhow. Zo staat er in onze documentatie over valbeveiliging uitgebreid beschreven wat je per situatie moet gebruiken. Mochten hier nog vragen over zijn, aarzel dan niet en trek aan de bel. Het gaat immers over de veiligheid van jezelf of van collega’s.

Het keuren van valbeveiliging

Persoonlijke valbeveiliging zoals harnasgordels, vanglijnen en bijvoorbeeld valstopapparaten dienen jaarlijks te worden gekeurd. Vervolgens moet de gebruiker een visuele controle uitvoeren voor gebruik. We raden aan alleen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken die voldoen aan de geharmoniseerde Europese normen. Een vereiste is dat de CE-markering en de toepasbare norm duidelijk zichtbaar is. HTD heeft verschillende keurmeesters in dienst die deze keuringen perfect en correct uit kunnen voeren.

HTD Height Safety
× Hoe kan ik je helpen?